حلقه وبلاگ نویسان شازند

هیئت متوسلین به چهارده معصوم(ع) توره - نامه ای از خدابه انسان
چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 | 11:57
نامه ای از خدا به انسان